Inici

Inici

 

El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB) constitueix una oportunitat des de la vessant de la mobilitat per incidir en la millora social econòmica i mediambiental de les illes Balears. Un dels propòsits principals és que el Pla es constitueixi en el marc de referència tècnicament rigorós però també consensuat i compartit, capaç d’orientar en una mateixa direcció la capacitat d’acció dels diferents agents amb capacitat d’incidència, especialment amb els Consells insulars i els municipis.

El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears té com a objecte formular la política comú en matèria de mobilitat i transport que el Govern es proposa desenvolupar en els pròxims anys amb la finalitat d’avançar en la consecució d’un model de mobilitat sostenible a les Illes Balears.