Activitats

Activitats

Activitats


Presentació Diagnosi de la Mobilitat a les Illes Balears a Eivissa (05/10/17)

Presentació diagnosi i proposta d’actuacions a Eivissa


Presentació Diagnosi de la Mobilitat a les Illes Balears a Menorca (19/09/17)

Presentació diagnosi i proposta d’actuacions a Menorca


Presentació Diagnosi de la Mobilitat a les Illes Balears a Mallorca (18/09/17)

Presentació diagnosi i proposta d’actuacions a Mallorca


Presentació Diagnosi de la Mobilitat a les Illes Balears (14/09/17)

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, va defensar  un canvi en les dinàmiques d’ús del transport públic per avançar en qualitat de vida i sostenibilitat, un canvi que ha de ser col·lectiu. Pons ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la diagnosi de mobilitat de les Illes Balears, com a pas previ a l’elaboració del nou Pla Director de Mobilitat.

Els resultats d’aquest estudi, que són una radiografia de com ens movem a les Illes, van ser presetats pel conseller Marc Pons i el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, coincidint amb l’inici de la Setmana Europea de la Mobilitat. Per a la seva elaboració, s’han realitzat 4.200 enquestes a residents, 1.700 entrevistes a visitants i s’han desenvolupat tallers de feina amb diferents col·lectius i associacions empresarials vinculades al transport i la Universitat de les Illes Balears.

Durant la seva intervenció, Marc Pons va destacar  que el 55% dels desplaçaments dels residents (2,6 milions diaris)  es fan en cotxe privat i el 34% de les rutes dels turistes (1,3 milions diàries) són en vehicle de lloguer. A més, l’ús preferent del vehicle privat pràcticament es mantén sense canvis destacables en els darrers 16 anys.

Objectius del nou Pla  de Mobilitat

Entre els objectius del nou Pla Director de Mobilitat destaquen garantir l’accessibilitat a través del transport públic; reduir la contaminació i el consum energètic generat per la mobilitat, a més de disminuir la sinistralitat.

Segons va avançar el conseller Marc Pons, entre les finalitats per avançar cap a una  mobilitat més sostenible de cara a l’any 2025 figuren la reducció fins al 34% dels desplaçaments dels residents en vehicles privats; incrementar entre el 10% i el 15% l’ús del transport públic i augmentar entre un 2 i un 9% l’ús de la bicicleta.

Més informació:


Taller de Diagnosi de la Mobilitat a Menorca (05/05/17)


Taller de Diagnosi de la Mobilitat a Eivissa (18/05/17)


Taller de Diagnosi de la Mobilitat a Formentera (18/05/17)


Taller de Diagnosi de la Mobilitat a Mallorca (30 i 31/05/17)